Slovenský zväz záhradkárov - Okresný výbor Bardejov